รำบวงสรวงออนไลน์ พิธีเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 128 ปี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.  คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และพิธีเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 128 ปี รูปแบบวิถีใหม่ New Normal  ผ่านการถ่ายทอดสด

ซึ่งในปีนี้โรงเรียน ได้จัดให้มีการ “รำออนไลน์” โดยลงทะเบียนผ่านโปรแกรมซูม Zoom และทำการถ่ายทอดสดผ่านเพจ “เทศบาลนครอุดรธานี”  เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 128 ปี และระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงสร้างเมืองอุดรธานี รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม อีกด้วย