ยินดีต้อนรับ ..... โรงเรียนเทศบาล  ๓  สำนัการศึกษา   เทศบาลนครอุดรธานี      
 
 


ปวงข้าพระพุทธเจ้า   ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระทุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
ปวงข้าพระพุทธเจ้า   ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระทุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
ปวงข้าพระพุทธเจ้า   ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระทุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
ปวงข้าพระพุทธเจ้า   ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระทุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
ปวงข้าพระพุทธเจ้า   ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระทุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
ปวงข้าพระพุทธเจ้า   ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระทุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
ปวงข้าพระพุทธเจ้า   ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม   รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระทุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
   
 
 
 

 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครอุดรธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website counter
11 ถนนประชาอุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 0-4222-1427
Contact webmaster : admin@t3udon.ac.th