สมัครเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
เครื่องหมาย * คือข้อมูลที่ จำเป็น

ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
ข้อมูลครอบครัวข้อมูลที่อยู่ติดต่อสำเร็จการศึกษาจาก(โรงเรียนเดิม)