ติดต่อโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
เลขที่ 11 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เว็บไซต์ : www.t3udon.ac.th
E-mail : t3udon@t3udon.ac.th
+ Tel: 042-221427
+ Fax: 042-230137

ที่อยู่โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
เลขที่ 11 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000