รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายประกาศลงประกาศวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ดาวน์โหลด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ดาวน์โหลด ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 เม.ย. 2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (แผนฯ วิทย์-คณิต / แผนฯ ศิลป์ทั่วไป) ดาวน์โหลด
ย้ายมาศึกษาต่อระหว่างชั้น (ป.๒-ป.๖, ม.๒-ม.๓, ม.๕-ม.๖) ดาวน์โหลด