ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

( ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย – 25 มิ.ย 2564 )

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี


 

 

วัน/เดือน/ปี

นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หมายเหตุ
ป.1 – ป.5 ป.6 ม.1 – ม.6

วันจันทร์

14 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คู่ เลขที่คู่  

วันอังคาร

15 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คี่ เลขที่คี่  

วันพุธ

16 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คู่ เลขที่คู่  

วันพฤหัสบดี

17 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คี่ เลขที่คี่  

วันศุกร์

18 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คู่ เลขที่คู่  
19 – 20 มิ.ย 2564  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

วันจันทร์

21 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คี่ เลขที่คี่  

วันอังคาร

22 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คู่ เลขที่คู่  

วันพุธ

23 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คี่ เลขที่คี่  

วันพฤหัสบดี

24 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คู่ เลขที่คู่  

วันศุกร์

25 มิ.ย 2564

มาทุกคน เลขที่คี่ เลขที่คี่  
26 – 27 มิ.ย 2564  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ดาวน์โหลดตารางเรียน

หมายเหตุ : ให้นักเรียนสลับกันมาเรียนตามเลขที่ลำดับของนักเรียนในแต่ละชั้น จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดีขึ้นจึงมาเรียนใด้ตามปกติทุกคนทุกวัน

เลขฮคี่  1, 3, 5, ……… ให้มาเรียนตามวันคี่   เช่น  วันที่ 1, 3, 5, …….

เลขฮคู่  2, 4, 6, ……… ให้มาเรียนตามวันคู่   เช่น  วันที่ 2, 4, 6, …….